Calitatea serviciilor furnizate, caracteristică a identităţii societăţii noastre, va fi asigurată prin politica asumată în acest sens, corelată cu celelalte politici ale firmei, urmărindu-se satisfacerea obligațiilor de conformare, a cerinţelor şi aşteptărilor tuturor clienţilor societăţii prin:

  • un control eficace al serviciilor;
  • îmbunătăţirea continuă a proceselor şi activităţilor;
  • prevenirea deficienţelor potenţiale;
  • creşterea responsabilităţii şi gradului de implicare a întregului personal, oferind stabilitate şi încredere clienţilor noştri;
  • politica pentru prevenirea si combaterea coruptiei si a mitei.
  • management eficace al riscurilor și oportunităților
  • respectarea tuturor obligatiilor de conformare aplicabile identificate;

Prin angajamentul conducerii privind menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, au fost declarate intenţia şi hotărârea de a se aplica cu responsabilitate şi eficienţă cerinţele acestui sistem, inclusiv resursele umane, materiale, financiare și informaționale.

Managementul calităţii are ca scop principal orientarea spre performanţă a firmei pe toate dimensiunile activităţii acesteia, bazându-se pe un sistem de organizare internă.

Eficacitatea obiectivelor strategice, inclusiv a măsurilor concrete specifice, a implementării şi menţineriilor, este urmarită periodic în cadrul analizelor de management şi, atunci când este cazul, sunt stabilite şi puse în aplicare corecţiile şi acţiunile corrective necesare.

Conducerea are convingerea că prin îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii se realizează rentabilizarea societăţii şi asigurarea unui loc important pe piaţă.

Compania a stabilit angajamentul său de a aplica cerinţele Maritime Labour Convention 2006.

Conştienţi de necesitatea şi importanţa protejării naturii, noi, S.C. AB CREWING S.R.L., ne angajăm să ne desfăşurăm activităţile în armonie cu mediul natural şi a mediului construit, astfel încât impactul acestora să nu afecteze negativ factorii naturali, având permanent în vedere şi necesităţile şi aşteptările clienţilor, angajaţilor şi colaboratorilor noştri.

Ne vom conforma cerinţelor legale în vigoare şi altor cerinţe referitoare la aspectele sale de mediu, vom acţiona conştient şi responsabil în scopul prevenirii şi reducerii poluării factorilor de mediu, conservării resurselor energetice şi de materii prime, asigurării îmbunătăţirii permanente a performanţei noastre de mediu.

Ca Director generalal S.C. AB CREWING S.R.L., dispun măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei politici integrate calitate-mediu la nivelul întregii organizatii, ISO 9001: 2015 şi ISO 14001: 2015.

Data: 07.01.2022

Florin URZICEANU
Manager General